Бағалау (түрлері бойынша)

Мамандығы: 04120200 «Бағалау (түрлері бойынша)»
Біліктілігі: 4S04120202 «Бағалаушы-технигі»

Бағалаушы-бұл жұмыс мақсаты жылжымалы және жылжымайтын мүліктің, жердің, акциялар пакетінің, мүліктік құқықтардың, материалдық емес активтердің және т. б. құнын анықтау болып табылатын маман.

Іскерлік:
Бағалаушы-техник мүлікті сараптау және бағалау үшін қажетті ақпаратты жинаумен және өңдеумен дербес айналысады; объектінің нарықтық, инвестициялық, тарату құнын: салық салу, сақтандыру, сату, ипотекалық кредит беру, мүліктің құнын айқындай отырып, меншік иесінен мүлікті мемлекет мұқтажы үшін сатып алу үшін айқындайды.

Дағдылар:
• Коммуникативті дағдылар.
• Келіссөздер жүргізу қабілеті.
• Стресске төзімділік және уақытты дұрыс бөлу …
• Мәселелерді шешу…
• Стратегиялық ойлау

Кәсіби құзыреттер:
• Бағалауға жататын жылжымайтын мүлікке құқықтардың түрлерін сипаттайды, жылжымайтын мүлік бойынша ақпараттық дерекқорды пайдаланады, қолдану ерекшеліктерін, жалпы сипаттамаларын, шығын, кіріс және салыстырмалы тәсілдер әдістерін меңгереді, бағалау объектісінің қорытынды құнын анықтайды.
• Машиналар мен жабдықтар нарығының жұмыс істеу ерекшеліктерін талдайды, машиналар мен жабдықтардың жұмыс қабілеттілігін төмендететін процестерді, зақымданудың рұқсат етілген және жол берілмейтін түрлерін ескереді. Салыстырылатын объектілерді салыстыру арқылы түзету коэффициенттерін есептеу.
• Жылжымалы мүлік бойынша ақпараттық дерекқорды пайдалану. Бағаланатын объектінің нарықтық құнының бірыңғай көрсеткішін (мәнін) алу үшін салыстырылатын объектілердің түзетілген бағаларын келісу.
• Жылжымайтын мүлікті бағалауды үш тәсілмен жүргізу: қымбат, тиімді және салыстырмалы.

Бұл профильдегі мамандар білуі керек
• мүлікті тексеру және бағалау үшін қажетті ақпаратты дербес жинайды және өңдейді;
• салық салу; сақтандыру; сату; жекешелендіру, сенімгерлік басқару немесе лизинг; ипотекалық кредиттеу; мемлекет мұқтажы үшін мүлікті меншік иесінен сатып алу және алып қою; объектінің нарықтық, инвестициялық, тарату құнын айқындайды, мүліктің құнын айқындайды.

Бітірушілердің кәсіби қызметінің объектілері
• орта және ірі компаниялар, әртүрлі салалардағы корпорациялар (өндіру, құрылыс, өндіріс, қызметтер, сауда);
• мемлекеттік органдар, әкімдіктер, мәслихаттар, салық инспекциялары, кеден органдары;
• сақтандыру компаниялары;
• банктер;
• Табиғи ресурстарды, жылжымайтын мүлікті, бағалы қағаздарды, технологиялар мен инновацияларды, сондай-ақ елдің экономикалық қауіпсіздігін бағалаумен айналысатын мекемелер.