Құжаттар тізімі

1) құжаттарды қабылдау туралы өтініш;

2) білім туралы құжаттың түп нұсқасы;

3) өлшемі 3х4 см, 4 дана фото сурет;

4) № 075-У нысанындағы медициналықанықтама, бірінші немесе екінші топтағы мүгедектігі бар адамдар және бала кезінен мүгедектігі бар адамдар үшін 031-У нысаны бойынша медициналық – әлеуметтік сараптаманың қорытындысы, флюорографияның суреті, №063-У нысаны;

5) жеке басын куәландыратын құжат (жеке басын сәйкестендіру үшін).