Бағдарламалық қамтамасыз ету (түрлері бойынша)

Мамандығы: 06130100 – Бағдарламалық қамтамасыз ету (түрлері бойынша)
Біліктілігі:     4S06130103 – Бағдарламалық қамтамасыздандыруды құрастырушысы

Іскерліктер:Бағдарламалау тілдерін терең білу және оларды жоғары сапалы кодты жасау үшін тиімді пайдалана білу.

Дағдылар:Бағдарламалық жасақтаманы әзірлеуші ​​C++, Java, Python және JavaScript сияқты негізгі бағдарламалау тілдерін білуі керек.

Кәсіби құзыреттер:. Бағдарламалық қамтамасыздандыруды жобалау,  бағдарламалық қамтамасыз ету сипаттамасына негізделген алгоритм мен бл

ок-сызба жасау, модульдерді бағдарламалау,  бағдарламалық қамтамасыз ету кодының жұмыс қабілеттілігін тексеру және рефакторинг жүргізу,  көлемді деректерді талдау және өңдеу,  микроконтроллер негізінде сандық құрылғыларды бағдарламалау, мобильді қосымшаларды әзірлеу.

Бұл профильдегі мамандар білуі керекЖоба негізінде әр бағдарламалық модуль үшін блок-сызба құру. Ішкі тапсырмалардың өзара әрекеттесу сызбасын жасау және оларды бір тапсырмаға біріктіру. Кіріс және шығыс деректерін, деректер құрылымын анықтау. Бағдарламалық қамтамасыздандырудың бағдарламалау тілін анықтау. Әр бағдарламалық модуль үшін бағдарламалау құрылымын, барысын, бағдарламалау тілінің кітапханаларын анықтаңыз. Бағдарламалық қамтамасыздандыру жобасынан жасалған бағдарлама кодының шаблонымен жұмыс жасаужәне бағдарламалау стилін анықтау. Таңдалған бағдарламалау тілінде бағдарлама кодын жазу. Код блоктарының сенімділігін барлық мүмкін деректер мәндерімен тексеру. Бағдарламалық кодты жөндеу. Бағдарламалық қамтамасыздандыруды ауыстыру, жаңарту мерзімдерін анықтау. Бағдарламалық қамтамасыздандыруды жаңарту, ауыстыру туралы есеп пен жоспар кестесін жасау. Бағдарламалық қамтамасыздандырудың сипаттамалары мен функционалдылық мүмкіндігі тұрғысынан талдау  жасау. Бағдарламалық қамтамасыздандырудың жұмыс істеуіне профилактикалық тексеру жүргізу. Бағдарламалық қамтамасыздандыруды орнату және қателерді анықтау әдістерін қолдану. Техникалық тапсырмамен және құжаттамамен шектелген жағдайларда дұрыс емес нәтижелер беретін бағдарламаларды түзету. Қателіктердің пайда болу шарттарын сипаттау. Тапсырыс берушіге бағдарламалық қамтамасыздандыруды түзетілген нұсқасын ұсыну. Қайта орнатылған немесе жаңартылған бағдарламалық қамтамасыздандырды пайдалану бойынша кеңес беру. Бағдарламалық қамтамасыздандыруды жаңарту жоспарын жасау. Пайдалану уақыты аяқталғаннан кейін бағдарламалық қамтамасыздандыруды жою, пайдаланудан шығару. Бағдарламаның функционалдылық мүмкіндігін кеңейту немесе бағдарламалық қамтамасыздандырудың  сипаттамаларын жақсарту шараларын орындау. Бағдарламалық қамтамасыздандыруды тапсырыс берушінің техникасында  жүргізу. Бағдарламалық қамтамасыздандыру мен дерекқордың әр компонентін,  тестілеу шаралары мен тестілеу үшін мәліметтер жиынтығын әзірлеу (кодтау) және құжаттау. Бағдарламалық қамтамасыздандыру компоненттерінің мүмкіндігін тексеру үшін автоматтандырылған тесттер әзірлеу. Бағдарламалық қамтамасыздандырудың әр компонентін және дерекқордың қойылған талаптарға сәйкестігін тексеру. Жүргізілген жұмыстардың нәтижелері бойынша есептік құжаттама дайындау. Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар саласындағы кәсіпорын саясатын әзірлеу. Бағдарламалық қамтамасыз етуді сүйемелдеу бойынша жаңа технологияларды зерделеу және практикаға енгізу. Регламенттерді, саясатты, бағдарламалық қамтамасыз етуді қолдау қағидаларын әзірлеу.

Бітірушілердің кәсіби қызметінің объектілері –Қазір бағдарламашы мамандығы үлкен сұранысқа ие. Көпшілікті нарықтағы сұраныс пен табыстың жоғары деңгейі қызықтырады. Сондай-ақ компанияда ғана емес, өзіңіз үшін де (жеке) жұмыс істеуге болады. Жастар ойындар мен пайдалы қосымшаларды әзірлеуге де қызығушылық танытады. Бағдарламалық жасақтама жасаушы-бұл бағдарламалық жасақтаманы әзірлеумен және тестілеумен айналысатын маман. Бұл компьютерлік ойындар, интернет-сайттарды қолдау және жаңарту бағдарламалары және компанияларға өздерінің бизнес-процестерін автоматтандыруға мүмкіндік беретін бағдарламалар болуы мүмкін. Көбінесе компаниялар «тар» мамандарды іздейді-мысалы, 1С 8 (немесе 1С 7.7) платформаларын жақсы білетін және осы бағдарламалық пакеттерді енгізу және белгілі бір фирманың қажеттіліктеріне сәйкес жеке модульдерді нақтылау тәжірибесі бар 1С бағдарламашылары. Бағдарламалық қамтамасыз етуді өндіретін шетелдік және қазақстандық компанияларда жаңа ақпараттық жүйелерді, бағдарламалар мен қосымшаларды әзірлеушілер сұранысқа ие.   

 

Студенттер кәсіби тәжірибеде теориялық білімдерін бекітеді.