Есеп және аудит

Мамандығы: 04110100 «Есепжәне аудит»

Біліктілігі: 4s04110102 «Бухгалтер»

Оқытутілі: қазақ, орыс

Оқумерзімі: 9 сынып негізінде – 2 жыл 10 ай,

11 сыныпнегізінде – 1 жыл 10 ай.

 

Бухгалтерлік есеп бүгінде басқару жүйесіндегі басты орындардың бірін алады. Ол өндірістің, айналымның, бөлудің және тұтынудың нақты процестерін көрсетеді, кәсіпорынның қаржылық жағдайын сипаттайды және басқару шешімдерін қабылдауға негіз болады.

Кәсіпорынның қызметін жоспарлайтын және жетілдіретін, қызметкерлердің барлық санаттары үшін еңбекақы төлеу мен көтермелеу жүйесін анықтауға қатысатын, ұйымның кадрларға деген қажеттілігіне септейтін, шығындарды, кәсіпорынның ресурстарын, шығыстары мен пайдасын пайдалануды жоспарлайтын, Қаржы-шаруашылық қызметті орындау процесін бақылауды жүзеге асыратын маман-бухгалтер.

Іскерлік:есеп ақпаратын жинау, оны өңдеу және басқару шешімдерін қабылдау үшін дайындау; қаржы-экономикалық мәселелер бойынша баламашешімдерді талдау және бағалау; жеке және шоғырландырылған қаржылы қесептілікті жасау; ұлттық және халық аралық есеп стандарттарына сәйкес бухгалтерлік есепті жүргізу, қалпына келтіру.

Дағдылар:

  • Кеңсе бағдарламаларының сенімді пайдаланушысы, 1С бухгалтерлік есеп, Клиент-Банк.
  • Ұйымдастыру техникасын білу-принтер, ксерокс, факс.
  • Клиенттермен жұмыс істеудағдылары.
  • Бухгалтерлік және салықзаңнамасын білу.
  • Мамандықтыңартықшылықтары:мамандықтыңбарлықстуденттеріөндірістік практика базаларымен қамтамасыз етілген, 3-курста студенттерге практик мамандар арнайы пәндерден сабақ береді.
  • Мансапты қөсу-бас бухгалтер, аудитор, экономист, қаржы директоры.
  • Кәсібиқұзыреттер:
  • бақылау-кассалық жабдықты пайдалану ережелерін сақтау және сатыпалушылармен есеп айырысу операцияларын орындау;
  • кассалық операциялар бойынша құжаттарды рәсімдеу;
  • Мемлекеттік ақша белгілерінің төлем қабілеттілігін тексеру

Бұл профильдегі мамандар білуі керек

Осы бейіндегі мамандар нақты кәсіпорын үшін қолданыстағы заңнаманы және шаруашылық жүргізуші субъектінің экономикасын нығайту қағидаттарын сақтай отырып, тиімді есепке алу саясатын таңдау негізінде есепке алу мен есептілікті ұйымдастырудың ұтымды жүйесін әзірлей білуі тиіс; шаруашылық жүргізуші субъектінің активтерінің, міндеттемелері мен капиталының болуы мен қозғалысын есепке алу және шаруашылық-қаржылық қызметтің нәтижелерін айқындау жөніндегі жұмыстарды орындай білуі тиіс; негізгі шаруашылық операциялары; шаруашылық шешімдер қабылдау және объектілердің жұмыс істеу тиімділігін бағалау үшін есептік және есепті ақпаратты талдамалық өңдеу.

Бітірушілердің кәсіби қызметінің объектілері

«Есеп және аудит» мамандығы бойынша оқуды аяқтағаннан кейін мемлекеттік және коммерциялық кәсіпорындар мен ұйымдарда, банктерде, биржаларда, қаржы және сақтандыру компанияларында, кредиттік ұйымдарда жұмыс істеуге және әртүрлі салалардағы кәсіпорындар мен ұйымдарда бас бухгалтер, қаржы директоры, экономист-бухгалтер, бухгалтер немесе кассир лауазымдарын атқаруға болады.